Звіт про використання коштів за 2 кв.2018р.

           

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

   
               
               

ЗВІТ

   

про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,

      №2м)

       

за ІІ квартал 2018 р.

   
               

коди

   

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 комбінованого типу

за ЄДРПОУ

22414759

   

Територія

м.Стрий

за КОАТУУ

4611200000

   

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

   

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06

Надання дошкільної освіти

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

06 11010

Надання дошкільної освіти

   

Періодичність: квартальна, річна

                   

Одиниця виміру: грн, коп.

                   
 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

   
   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

8 397 305,00

4 182 105,00

-

4 041 554,94

4 041 554,94

-

   

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

8 397 305,00

-

-

4 041 554,94

4 041 554,94

-

   

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

6 408 600,00

-

-

2 945 079,19

2 945 079,19

-

   

Оплата праці

2110

040

5 253 000,00

2 504 000,00

-

2 394 929,67

2 394 929,67

-

   

  Заробітна плата

2111

050

5 253 000,00

-

-

2 394 929,67

2 394 929,67

-

   

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

   

Нарахування на оплату праці

2120

070

1 155 600,00

557 000,00

-

550 149,52

550 149,52

-

   

Використання товарів і послуг

2200

080

1 988 405,00

-

-

1 096 388,48

1 096 388,48

-

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

16 400,00

-

-

4 400,00

4 400,00

-

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

750,00

-

-

-

-

-

   

Продукти харчування

2230

110

1 041 000,00

417 500,00

-

414 876,22

414 876,22

-

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

127 700,00

-

-

106 955,92

106 955,92

-

   

Видатки на відрядження

2250

130

4 655,00

-

-

1 817,74

1 817,74

-

   

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

797 500,00

573 400,00

-

568 083,60

568 083,60

-

   

  Оплата теплопостачання

2271

160

496 100,00

-

-

412 739,59

412 739,59

-

   

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

36 600,00

-

-

18 347,04

18 347,04

-

   

  Оплата електроенергії

2273

180

147 600,00

-

-

71 753,74

71 753,74

-

   

  Оплата природного газу

2274

190

117 200,00

-

-

65 243,23

65 243,23

-

   

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

   

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

400,00

-

-

255,00

255,00

-

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

400,00

400,00

-

255,00

255,00

-

   

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

   

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

   

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

   

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

   

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

   

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

   

Інші поточні видатки

2800

360

300,00

-

-

87,27

87,27

-

   

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

   

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

   

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

   

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

   

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

   

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

   

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

   

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

   

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

   

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

   

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

   

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

   

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

   

Інші видатки

5000

640

X

129 805,00

X

X

X

X

   

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

   

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

   

 

 

           

Керівник

   

 

 

О.М.Дармохвал

     
     

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     

Головний бухгалтер

   

 

 

М.А.Глодан

     

"11"липня 2018 року

   

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     

 

               

Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

 

               

 

ЗВІТ

 

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,

№ 4-1м),

         

за ІІ квартал 2018 р.

 

                         

коди

 

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 комбінованого типу

за ЄДРПОУ

22414759

 

Територія

м.Стрий

за КОАТУУ

4611200000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06

Надання дошкільної освіти

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

0611010

Надання дошкільної освіти

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

                           

Одиниця виміру: грн, коп.

                           

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

 

перерахо-вані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в устано-вах банків

 

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Надходження коштів – усього

Х

010

842 800,00

21 606,36

-

-

-

369 253,95

Х

Х

Х

Х

86 074,64

-

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

842 800,00

Х

Х

Х

Х

369 253,95

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)

Х

050

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Фінансування

Х

060

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Видатки -  усього

Х

070

-

Х

Х

Х

Х

Х

304 785,67

-

-

-

Х

Х

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

080

-

Х

Х

Х

Х

Х

304 785,67

-

-

-

Х

Х

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Оплата праці

2110

100

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Заробітна плата

2111

110

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Використання товарів і послуг

2200

140

-

Х

Х

Х

Х

Х

304 785,67

-

-

-

Х

Х

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Продукти харчування

2230

170

-

Х

Х

Х

Х

Х

304 785,67

-

-

-

Х

Х

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Видатки на відрядження

2250

190

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

210

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Оплата теплопостачання

2271

220

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

230

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Оплата електроенергії

2273

240

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Оплата природного газу

2274

250

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Оплата енергосервісу

2276

270

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Поточні трансферти

2600

340

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Соціальне забезпечення

2700

380

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Стипендії

2720

400

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Інші виплати населенню

2730

410

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Інші поточні видатки

2800

420

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальні видатки

3000

430

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Придбання основного капіталу

3100

440

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальний ремонт

3130

490

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Реконструкція  та  реставрація

3140

520

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

540

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

570

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальні трансферти

3200

580

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

                             

 

Керівник

           

О.М.Дармохвал

           

 

     

(підпис)

 

 

 

(ініціали, прізвище)

           

 

Головний бухгалтер

   

 

 

 

 

М.А.Глодан

           

 

"11"липня 2018 року

   

(підпис)

 

 

 

(ініціали, прізвище)